Úvod

Obchodní podmínky

 

Firma Vrata Novák s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku C 20052 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové a zabývá se prodejem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese esklad.vratanovak.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10. DORUČOVÁNÍ

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V Rychnově nad Kněžnou dne 1.3.2023