Úvod

GDPR

 

Podmínky ochrany osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

           Vrata Novák s.r.o, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves 95, IČ: 260 126 85, DIČ: CZ26012685

           (dále jen „správce“).

           Vrata Novák s.r.o., Dlouhá Ves 95, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

           info@vratanovak.cz

           +420 776 777 000

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5. COOKIE

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2023.

Vrata Novák s.r.o., IČ: 260 126 85